Finn det sällsynta i Hedströmsdalen

Hedströmsdalen som ligger belägen i närheten av Köping och Skinnskatteberg, är känd för sitt mycket vackra naturreservat Gråtbron. Här finner du en fantastisk natur i en kuperad terräng. Många ser den dock som ganska svårframkomlig, på grund av de grunda raviner som bitvis är belastade med omkullfallna träd. Dessa stockar kallas för lågor. Men det är mycket tack vare dessa stockar, samt den mycket fuktiga marken här, som faunan ser ut som den idag gör. Du kan därför finna sällsynta växter på just denna plats. Här finns både ovanliga svampar och sällsynta mossor. Några av de sällsynta svamparna som har sitt fäste här är veckticka och kandelabersvamp.

Storgröe, Vätteros och springkorn är bara några exempel på de växter som lever och frodas här.

Det finns även ett rikt urval av träd här. Det som dominerar är asp, gråal, björk och grova granar. Även lönn, klibbar och lind växer här. När det kommer till buskar så domineras den vegetationen av gråal och hassel.

Trots att Gråtbron inte är så stort, endast 19 hektar, och att skogen är relativt ung, så har man ändå hittat hela 9 arter som är sällsynta, eller utrotningshotade. Tack vare den stora mängden springkorn som växer här, kan man hitta hela tre sällsynta fjärilsarter. Här finns gulryggig fältmätare, nätådrig parkmätare och springkornsfältmätare.

Även har, till ornitologernas stora glädje, ett ganska stort antal intressanta fåglar siktats här.

Sammanfattning

Gråtbron är ett relativt litet naturreservat, på endast 19 hektar. Den som vill är välkommen hit att njuta av naturupplevelserna. Dock råder sunt bondförnuft när man vistas här; som att inte slänga skräp i naturen, inte elda hur som helst, helt enkelt inte förstöra.

Detta naturreservat är väldigt rikt på både växter och djur som bor här. För att kunna bevara dess storhet behöver det skötas om, vilket det finns planer för. Hit kan du åka för att få se naturen i dess storslagenhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *