Historiskt i Hedströmsdalen

Kolsva Bruk

Ursprungligen kommer Kohlswa Jernverks AB från en hammarsmedja. Hammarsmedjan startades av kyrkoherden Vidik år 1548. Brukets storhetstid kom dock inte förrän 1853, detta då Lars Lindberg köpte upp det. Sedan har det gjorts investeringar i maskiner och utvecklingar av bruket, vilket lett företaget upp till att bli godkänd leverantör av stålgjutgods. Idag finns det ett antal företag som har anknytning till det gamla gjuteriet. Även de gamla industribyggnaderna finns bevarade här.

Orangeriets historia

1874-1875 lät Lars Lindberg, som då var bruksägaren, uppföra ett orangeri i herrgårdsparkens ände. Detta skulle stå som en fondkuliss där. Den arkitekt som anlitades för detta jobb var ingen mindre än Axel Kumlien, som även stod bakom Grand Hotell och Jernkontoret i Stockholm.

Man vet inte säkert, men enligt en gammal karta från 1854, så tror man att det kan ha legat ett växthus där man senare uppförde orangeriet.

Syftet med orangeriet blev odlingar av bland annat persikor och vindruvor. Man bedrev även senare under 1900-talet handelsträdgård här. Då odlade man istället tomater och blommor här, även om odlingarna av vindruvor var kvar. Mycket av det som odlades gick till herrgårdens hushåll, men det som blev över såldes sedan till allmänheten. Det rum som användes till försäljningen är idag omgjort till badrum.

1947 avslutades orangeriet som handelsträdgård. Då byggdes även byggnaden till viss del om. En del av växthuset revs, och det byggdes en lägenhet på 1 rum och kök i den. Lägenheten användes sedan av trädgårdsmästare på gården. Det var 1963 som den ena växthusdelen revs. Den lilla del som var kvar användes då till och från till tomatodlingar av de kringboende, och detta pågick ända in på 1970-talet.

Herrgården

Herrgåden uppfördes i en karolinsk herrgårdsstil av brukspatron Per Gyllenhöök under 1670-talet. På 1720-talet uppfördes även två tillhörande flyglar. Den flygel som användes till brukskontor revs 1877, men den andra står bevarad än idag. Den flygeln användes som rum till tjänstefolk, till bryggeri samt kök.

Sammanfattning

Du som är historieintresserad bör absolut åka hit. Här finns en bit av Sveriges historia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *