Om Hedströmmen

Vattendraget Hedströmmen är beläget i Västmanland och Dalarna. Det är 128 km långt. Om man inkluderar källflöden och avrinningsområden så sträcker det ut sig över 1050 kvadratkilometer. Om man beger sig till den övre delen av Hedströmmen, så kallas den här för Baggån och Lumsån.

Den rinner upp i södra Dalarna i ett litet sjösystem. Där rinner den genom bland annat Nedra Malingsbosjön, som är beläget vid Malingsbo. Sedan flyter den vidare ut vid Baggbron ut i Storsjön. Här befinner den sig då i Baggådalen. Strömmen fortsätter sedan vidare vid Skinnskatteberg, då genom den nedre delen av Vättern, och bland annat passerar den då Kolsva för att till slut rinna ut i Mälaren vid Galten.

Den övre delen av Hedströmmen ingår i Malingsbo-Klotens fiskevårdsområde. Denna del är väldigt populär bland så väl kanotpaddlare som sportfiskare. Precis som i reservatet så finns här hotade arter. Då nämns i första hand fisken asp.

Fiske är, som tidigare nämnt, en väldigt populär sport samt hobby. Det man bör hålla koll på om man åker för att fiska i Hedströmmen, är att till största delen är enbart flugfiske tillåtet. Många väljer som sagt att fiska i Malingsbo-Kloten, men ett annat populärt fiskeställe är även Bernshammar. Det man fiskar här är då till största delen gädda, abborre och öring. Men Malingsbo-Kloten erbjuder även fiske i så kallade “put and take” vatten. Detta innebär att det är vatten som det planterats in regnbåge i.

Fiske kan utföras på olika sätt. Som nämnt tidigare, så är det dock flugfiske som dominerar i Hedströmmen. Men man kan då välja på att fiska från land, eller åka ut med båt. Om man inte har egen båt, så finns det alltid möjlighet till att hyra båt på plats. En viktig detalj till att ha i åtanke är att man måste ha fiskekort för att få fiska. Dessa kort går att köpa på flera ställen runt Hedströmmen. När allt är packat, planerat och klart är det bara att bege dig iväg till ett av fiske paradisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *